ANONIMISEREN PERSOONSGEGEVENS UITBESTEDEN AAN BIQE

Anonimiseer Service

Wanneer het gaat om onze anonimiseer service, bestaat het merendeel van onze klanten uit overheidsinstanties, zoals gemeentes, provincies, waterschappen en rijksoverheden.

Ook publiekrechtelijke organisaties en instellingen die onder de verantwoordelijkheid vallen van een van de eerder genoemde organisaties, zijn verplicht om privacygevoelige informatie in documenten te (laten) anonimiseren.

Aangezien het bij zulke organisaties vrijwel onmogelijk is om alle documenten met de hand te redigeren – het gaat in de meeste gevallen om grote hoeveelheden data – biedt onze anonimiseer service uitkomst.

anonimiseren avg service

Anonimiseer service

BnAS Anonimiseer Service

Grote hoeveelheden documenten laten anonimiseren
Wij anonimiseren volgens AVG/GDPR

Laat u door ons ontzorgen

In de huidige tijd, waarin gegevens digitaal worden opgeslagen én worden verzameld (Big Data) is de bescherming van persoonsgegevens een belangrijk thema. Met behulp van supersnelle computers, kunnen we met onze service miljoenen pagina’s in enkele weken volledig voor u anonimiseren. Het merendeel van onze klanten bestaat dan ook uit overheidsinstanties, zoals:

 • Rijksoverheid (denk aan ministeries)
 • Provincies en gemeenten
 • Waterschappen
 • Publiekrechtelijke organisaties, zoals het CBS of de SER

OFFERTE AANVRAGEN

Onze partners:

Biqe network Anonymization ServiceBnAS

Met de speciale anonimiseer software van Biqe bent u er zeker van dat uw documenten volgens de AVG wetgeving (GDPR) worden geanonimiseerd. De letter ‘B’ in Biqe staat voor batch. We zijn met onze software en pc’s namelijk in staat om vele documenten tegelijk te digitaliseren en te anonimiseren. Binnen onze service bewerken we uw documenten op een centrale, goed beveiligde plek. Op deze locatie staan 24 pc’s die aangesloten zijn op 3 servers. De pc’s zijn voorzien van zeer krachtige processoren en kunnen aan elkaar gekoppeld worden voor extra reken- en verwerkingskracht. Zo zijn we in staat om in enkele weken tijd miljoenen pagina’s te redigeren en te laten voldoen aan de eisen van de AVG.

Het is onze doelstelling om u met onze anonimiseer service volledig te ontzorgen van de last om uw documenten te anonimiseren.

Wij nemen de projectleiding en de uitvoering van u over en zorgen voor een optimaal resultaat. Daarbij werken we succesvol samen met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

BIQE's anonimiseerproces

Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

Hoe gaan we te werk?

 • De images (gescande documenten) worden geïmporteerd.
 • De instellingen voor uw traject worden aangepast, zoals het export-format en de gewenste OCR-export.
 • De Processing service verbetert uw images (rechtzetten, letterverbetering voor betere OCR).
 • De Recognition servers voert het OCR proces uit.
 • Laatste aanpassingen kunnen worden gemaakt en automatisch worden geanonimiseerd.
 • In de Quality Control (QC) worden de images een-op-een gecontroleerd en geredigeerd.
 • Het documenten wordt nogmaals onderworpen aan nacontrole.
 • Inforapporten worden uitgedraaid (hoeveelheid geredigeerde woorden, automatisch en handmatig, welke documenten zijn geanonimiseerd, wanneer en door wie, etc.)
 • Na goedkeuring worden de images/documenten tenslotte – volledig geanonimiseerd – geëxporteerd.

Download het overzicht

Wilt u meer informatie over het anonimiseren met BnAS? Download de PDF door op de afbeelding te klikken of bekijk de uitgebreide video.

BIQE Network Anonymizing Servci

ANONIMISEREN PERSOONSGEGEVENS? VRAAG HET ONS!

Wilt u uw documenten met privacygevoelige informatie laten anonimiseren door onze service? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag met een passend en vrijblijvend advies.