ZELF ANONIMISEREN MET BIQE SOFTWARE

Algemene Verordening Persoonsgegevens

De privacywet (AVG) brengt verplichtingen met zich mee; bedrijven en organisaties moeten voorzichtiger met informatie omgaan. Dat geldt voor overheden en publiekrechtelijke organisaties, maar ook voor bedrijven als een advocatenkantoor of een notarisbureau. Volgens de AVG moeten veel documenten geanonimiseerd worden. Data als namen, adressen en telefoonnummers zijn gevoelige informatie die in bepaalde gevallen anoniem moet blijven.

Biqe network Anonymization Software – BnAS

Al deze documenten met de hand redigeren, is onbegonnen werk. Daarom heeft Biqe een speciale tool ontwikkeld (BnAS), die het anonimiseer proces voor u automatiseert. Met BnAS anonimiseert u uw documenten zélf, volgens de richtlijnen zoals die staan beschreven in de AVG-wetgeving.

  • Anonimiseren met volledig geautomatiseerde software
  • Absoluut in lijn met AVG-wetgeving
  • Persoonsgegevens anonimiseren volgens de AVG
  • Overgebleven, niet-geanonimiseerde tekst blijft doorzoekbaar
  • 100% zwart maken van gegevens is onomkeerbaar

Bekijk onze anonimiseer software

anonimiseren avg software

Anonimiseer software

BnAS Anonimiseer Software

Eenvoudig zelf anonimiseren volgens AVG/GDPR

In de huidige tijd, waarin gegevens digitaal worden opgeslagen én worden verzameld (Big Data) is de bescherming van persoonsgegevens een belangrijk thema.

Om de privacy van personen te kunnen waarborgen moeten volgens de AVG wetgeving veel documenten geanonimiseerd worden. De anonimiseer software van Biqe (BnAS), automatiseert voor u dit anonimiseer proces.

OFFERTE AANVRAGEN

Hoe anonimiseren we privégegevens volgens de AVG?

Volgens de AVG-wetgeving mag geen enkel gegeven, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, verwijzen naar een privépersoon.
Hieronder ziet u hoe wij met onze praktische software in 3 stappen de gewenste privégegevens anoniem maken.

1. Documenten leesbaar maken

Anonimiseren

(De privégegevens zijn vervaagd met oog op privacy.)

De documenten die u wilt anonimiseren, bevatten veel informatie. Deze informatie dient deels geredigeerd te worden. Dit maken wij mogelijk door – indien nodig – het document eerst te scannen en optimaliseren met onze Biqe OCR software, zodat deze software de informatie in het document kan ‘lezen’.

2. Gevoelige gegevens markeren

 

De woorden of tekens die onleesbaar moeten worden, voeren we handmatig in. Het systeem markeert deze woorden vervolgens met een doorzichtige balk. Op deze manier kunnen we alle gemarkeerde gegevens nog een keer handmatig controleren. Vanaf het moment dat we een markering bevestigen, zijn de gegevens onomkeerbaar geanonimiseerd. Zo waarborgen we een optimale veiligheid van de persoonsgegevens.

3. Volledig resultaat

Anonimiseren documenten

 

De overige tekst (blauw gemarkeerd) in het document toont aan welke informatie nog intact en doorzoekbaar blijft.

Anonimiseren met BnAs, een heldere video uitleg…

Bekijk onderstaand onze uitgebreide video, waarin we dieper ingaan op de mogelijkheden en functionaliteiten van onze Anonimiseer Software.

MEER WETEN? VRAAG HET ONS!

Heeft u een vraag over onze software? Wilt u weten hoe u eenvoudig zelf uw documenten kunt anonimiseren volgens de AVG?
Stel gerust uw vraag. We helpen en adviseren u graag.

Anonimiseren en WOB-verzoeken

Als burger heeft u recht op informatie van de overheid. Deze informatie gaat over hoe de overheid handelt en waarom en hoe een besluit genomen is. De richtlijnen hiervoor staan in de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Overheidsinformatie is openbaar, behalve als de wet anders zegt. Elke Nederlander kan deze informatie opvragen door een WOB-verzoek in te dienen. De overheid is verplicht om hierop te reageren. In de documentatie van de besluitvorming verschijnen veelal namen, adressen, e-mailadressen en andere gevoelige informatie. In het kader van de AVG zullen deze gegevens dan ook geanonimiseerd moeten worden.

Liever uw documenten door ons laten anonimiseren?

Heeft u grote hoeveelheden documenten die geanonimiseerd moeten worden? Met behulp van supersnelle computers, kunnen wij voor u miljoenen pagina’s in enkele weken volledig en volgens AVG richtlijnen redigeren. Graag ontzorgen we u volledig van het digitaliseer- en anonimiseerproces.

Neem contact op voor meer informatie over het anonimiseren van uw privacygevoelige informatie.