BIQE Netwerk Anonimiseer Software

Anonimiseren of Pseudonimiseren?

Pseudonimiseren maakt gebruik van een zogenaamd algoritme. Dat betekent dat persoonlijke gegevens versleuteld worden. Maar die versleuteling is nooit definitief, die kan nog altijd worden teruggedraaid. Onze BnAS-software anonimseert en verwijdert alle persoonsgegevens ook in de onderliggende tweede laag, de OCR laag.