Wet open overheid – Woo

In de Woo staan regels over het actief openbaar en toegankelijkheid maken van overheidsinformatie. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten, en goed te archiveren is. BnAS maakt alle documenten die openbaar toegankelijk moeten worden 100% privacy-proof volgens de wettelijke regelgeving en voorwaarden.

BIQE Netwerk Anonimiseer Software

Anonimiseren of Pseudonimiseren?

Pseudonimiseren maakt gebruik van een zogenaamd algoritme. Dat betekent dat persoonlijke gegevens versleuteld worden. Maar die versleuteling is nooit definitief, die kan nog altijd worden teruggedraaid. Onze BnAS-software anonimseert en verwijdert alle persoonsgegevens ook in de onderliggende tweede laag, de OCR laag.