Wet open overheid en gemeenten

De impact van de Woo op gemeenten is groot. Om actieve openbaarmaking structureel en duurzaam te kunnen organiseren, creëert de Woo bij gemeenten de urgentie om de informatiehuishouding op orde te brengen. Voor veel gemeenten een enorme opgave. Bij dit soort vraagstukken speelt archivering en het anonimiseren (of redigeren) van gegevens een wezenlijke rol. BnAs biedt uitkomst.

Wet open overheid – Woo

In de Woo staan regels over het actief openbaar en toegankelijkheid maken van overheidsinformatie. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten, en goed te archiveren is. BnAS maakt alle documenten die openbaar toegankelijk moeten worden 100% privacy-proof volgens de wettelijke regelgeving en voorwaarden.