Wet open overheid en gemeenten

De impact van de Woo op gemeenten is groot. Om actieve openbaarmaking structureel en duurzaam te kunnen organiseren, creëert de Woo bij gemeenten de urgentie om de informatiehuishouding op orde te brengen. Voor veel gemeenten een enorme opgave. Bij dit soort vraagstukken speelt archivering en het anonimiseren (of redigeren) van gegevens een wezenlijke rol. BnAs biedt uitkomst.