Anonimiseren AVG

Anonimiseren AVG

Anonimiseren AVG In het kader van databescherming worden anonimisering, pseudonimisering en encryptie door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naar voren geschoven. Soms zijn deze zelfs verplicht als waarborg. Anonimiseren houdt in dat persoonsgegevens zodanig worden bewerkt dat deze niet meer naar een individu te herleiden zijn. Dit artikel onderzoekt wat anonimisering precies inhoudt, het belang…

wet open overheid

wet open overheid

Wet open overheid Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en verplicht overheidsorganisaties om zoveel mogelijk informatie actief openbaar te maken. Dit betekent dat burgers, journalisten en Kamerleden eenvoudig toegang kunnen krijgen tot informatie over wat de overheid doet, hoe…