Wet open overheid – Woo

In de Woo staan regels over het actief openbaar en toegankelijkheid maken van overheidsinformatie. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten, en goed te archiveren is. BnAS maakt alle documenten die openbaar toegankelijk moeten worden 100% privacy-proof volgens de wettelijke regelgeving en voorwaarden.