BIQE Netwerk Anonimiseer Software

Anonimiseren of Pseudonimiseren?

Pseudonimiseren maakt gebruik van een zogenaamd algoritme. Dat betekent dat persoonlijke gegevens versleuteld worden. Maar die versleuteling is nooit definitief, die kan nog altijd worden teruggedraaid. Onze BnAS-software anonimseert en verwijdert alle persoonsgegevens ook in de onderliggende tweede laag, de OCR laag.

anonimiseren NLP

Anonimiseren met NLP

Natural Language Programming is een techniek die gebruikt wordt om documenten grondig te analyseren, door een linguïstische analyse. Deze toepassing kan op oneindig veel terreinen nuttig worden ingezet. Het terrein waar wij als BnAS voor gebruiken is anonimiseren of redigeren.